Privacy Policy

PRIVACYBELEID

Deze website (de "Site") wordt beheerd door Smeg S.p.A., te Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE), Italië, btw-nr. 01555030350, smeg@smeg.it ("SMEG", "wij/we", "ons" en "onze"), die, zoals vastgelegd onder punt 1, de verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van persoonsgegevens van gebruikers die de Site bezoeken en op de Site bladeren en van die gebruikers die zich voor de op de Site beschikbare diensten aanmelden en daarvan gebruikmaken.

Verkopen die worden gedaan via de webwinkel die onderdeel van de Site uitmaakt (hierna: "E-Shop") en alle daaraan gerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld de verwerking van bestellingen, verkopen, productleveringen, afhandeling van betalingen, administratie rondom geretourneerde artikelen en garanties, aftersalesactiviteiten) worden op eigen naam, in samenspraak met SMEG, uitgevoerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PVS SERVICES ITALIA S.R.L. (hierna: de "Verkoper"), gevestigd in Italië aan de P.le Balestrieri 31/A, 43122 Parma, met een aandelenkapitaal van EUR 100.000,-, fiscale code en btw-nr. 02647480348, teneinde uw winkelervaring te verbeteren.

In dit Privacybeleid leest u hoe SMEG en, indien van toepassing, de Verkoper persoonsgegevens gebruiken die door u worden verstrekt of die via de Site door ons worden verzameld.

We maken u erop attent dat we geen aanmeldingen of bestellingen van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) aanvaarden en hun persoonsgegevens niet bewust verzamelen of gebruiken. Minderjarigen wordt verzocht zich niet aan te melden en geen online aankopen te doen en een volwassene te vragen de noodzakelijke procedures te doorlopen.

De in de Algemene Verkoopvoorwaarden gehanteerde definities, die van toepassing zijn op de verkoop van producten van SMEG door middel van het gebruik van de website www.sicilyismylove.com, zijn ook van toepassing op dit Privacybeleid.

 1. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?
 2. WAT VOOR SOORT GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
  Gegevens die worden verstrekt bij aanmelding voor de diensten en bij het gebruik daarvan
  Gegevens bijwerken
 3. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  Beheer van de Site, levering van de diensten van de Site en marketingactiviteiten
  E-Shop, aankopen en gerelateerde activiteiten
  Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken?
  Persoonsgegevens die automatisch via de Site worden verzameld
 4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. HOE EN WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 6. HOE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?
 8. WIJZIGINGEN OP DIT BELEID


1. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

SMEG is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens wanneer u de Site bezoekt en op de Site bladert en ten aanzien van uw persoonsgegevens indien u zich voor de op de Site beschikbare accountdiensten aanmeldt en daarvan gebruikmaakt, met uitzondering van online aankopen. U kunt contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming opnemen via privacy@smeg.it, via ons hoofdkantoor in Italië, of op [+3905228211].

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in verband met de aankopen die via de E-Shop worden gedaan (waaronder assistentie voor en na de transactie) is de Verkoper de verwerkingsverantwoordelijke; u kunt contact opnemen met de Verkoper, of zijn functionaris voor de gegevensbescherming, ter kantore of op 800123753[e-mailadres, telefoon en adres].

2. WAT VOOR SOORT GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Gegevens die worden verstrekt bij aanmelding voor de diensten en bij het gebruik daarvan

Aanmelding op de Site en gebruik van de diensten van de Site zijn optioneel. Hoewel het eenvoudiger is de Site te bezoeken en aankopen te doen wanneer u zich op de Site hebt aangemeld, kunt u ook zonder aanmelding online aankopen doen.

Indien u zich op de Site aanmeldt door uw account aan te maken of van andere op de Site beschikbare diensten gebruik te maken, verzamelt en gebruikt SMEG uw identificatiegegevens (voor- en achternaam en geslacht) en verwerkt SMEG uw accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om u toegang tot uw account te verschaffen en de veiligheid van de Site te beheren. Ook slaan wij uw aankoopgeschiedenis op binnen uw account, zodat u uw aankopen kunt bekijken. Indien u met de marketingactiviteiten instemt, kan SMEG ook uw e-mailverzamelen om u onze aanbiedingen en marketingberichten te sturen over SMEG's producten, diensten en en onderzoeken van SMEG (ook in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken).

Wanneer u een aankoop doet, verzamelt de Verkoper uw identificatie-, contact- en betaalgegevens; wanneer u om aftersalesservice vraagt, maakt de Verkoper naast de gegevens van de producten die u hebt gekocht van die informatie gebruik om zeker te stellen dat u kunt profiteren van de productgarantie of een andere dienst waarop u aanspraak kunt maken.

Gegevens bijwerken

U dient ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u aan SMEG verstrekt juist en actueel zijn. Indien enige informatie die u bij aanmelding aan SMEG verstrekt na verloop van tijd wijzigt, dient u uw account bij te werken of hiervoor contact met ons op te nemen via de onder punt 8 genoemde contactgegevens.

3. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Beheer van de Site, levering van de diensten van de Site en marketingactiviteiten

SMEG gebruikt persoonsgegevens die via de Site door u worden verstrekt voor de volgende doeleinden en op gron van de volgende rechtsgronden:

a) om u in staat te stellen een account op deze Site aan te maken met behulp van het aanmeldformulier, uw aanmelding te verwerken en u informatie te sturen over uw account of wijzigingen in ons beleid; de rechtsgrond voor deze verwerking is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;

b) om de veiligheid van de E-Shop zeker te stellen door te proberen ongeoorloofde of kwaadwillige activiteiten en fraude te voorkomen; de rechtsgrond voor deze verwerking is dat dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals het voorkomen van fraude;

c) om aan toepasselijke wetgeving te voldoen, bijv. naar aanleiding van verzoeken van een overheid of rechtshandhavingsinstantie die een onderzoek uitvoeren; de rechtsgrond voor deze verwerking is dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SMEG kan rusten;

d) om u onze nieuwsbrief te e-mailen wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief; de rechtsgrond voor deze verwerking is dat dit noodzakelijk is om u deze dienst te verlenen;

e) om, indien u daarmee instemt, marketingcommunicatie over producten, diensten en enquêtes van SMEG (ook in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken) van SMEG via e-mail te ontvangen); de rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

E-Shop, aankopen en gerelateerde activiteiten

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in verband met de aankopen die via de E-Shop worden gedaan (waaronder assistentie voor en na de transactie) is de Verkoper de verwerkingsverantwoordelijke; de Verkoper gebruikt persoonsgegevens die via de Site door u worden verstrekt voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende rechtsgronden:

f) om online bestellingen af te handelen en de verkoopovereenkomst uit te voeren of stappen in verband met de verkoopovereenkomst te ondernemen, inclusief factureren, wanneer u op de Site onze producten koopt, alsmede om u voor en na de transactie assistentie te verlenen en het gekochte product/de gekochte producten te leveren; in dit geval worden uw persoonsgegevens via het bestelformulier op de Site verzameld en voor aftersalesassistentie verwerkt door SMEG of aan haar gelieerde ondernemingen en lokale servicecentra in uw land als gegevensverwerkers namens de Verkoper; de rechtsgrond voor deze verwerking is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en het nakomen van wettelijke verplichtingen;

g) om aan toepasselijke wetgeving te voldoen, bijv. naar aanleiding van verzoeken van een overheid of rechtshandhavingsinstantie die een onderzoek uitvoeren; de rechtsgrond voor deze verwerking is dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SMEG kan rusten.

Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken?

Met betrekking tot de doeleinden van de gegevensverwerking zoals vermeld onder punt a), b), c), d), f) en g) geldt dat het noodzakelijk is de gegevens te verstrekken waarvan bij aanmelding (of in andere omstandigheden waarbij gebruikers wordt verzocht gegevens te verstrekken) is aangegeven dat deze verplicht zijn om van de diensten gebruik te kunnen maken. Indien u dit weigert, is het wezenlijk onmogelijk van de diensten gebruik te maken.

Het verstrekken van andere gegevens dan verplichte gegevens is volledig optioneel en geheel aan u; indien u weigert deze gegevens te verstrekken, kunt u nog altijd volledig van de meeste diensten gebruikmaken (behalve voor functionaliteiten als de nieuwsbrief, waarvoor aanvullende gegevens moeten worden verstrekt zoals uw e-mailadres).

Het verstrekken van gegevens voor verwerkingsdoeleinden zoals vermeld onder punten d) en e) is niet verplicht; indien u weigert deze gegevens te verstrekken, kunt u nog altijd volledig van de diensten gebruikmaken. Het kan hierbij echter voorkomen dat SMEG u bijvoorbeeld geen promotiemateriaal over producten kan sturen. In elk geval wordt overeengekomen dat de verwerking van gegevens voor dit doeleinde slechts met de nadrukkelijke toestemming van gebruikers mag plaatsvinden en dat gebruikers kunnen weigeren deze toestemming te geven. Als deze toestemming al gegeven is kunnen gebruikers de toestemming te allen tijden intrekken.

Persoonsgegevens die automatisch via de Site worden verzameld

Wanneer u onze Site bezoekt, kan SMEG conform toepasselijke wetgeving en voor zover vereist met uw toestemming informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt en de netwerken waarmee u verbonden bent wanneer u van onze diensten gebruikmaakt. Dit kan onder andere de volgende informatie zijn: uw IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en -platform, reclame-identificator, informatie over uw bezoek, waaronder de hyperlinks waarop wordt geklikt naar, via en op de Site, producten die u bekeken hebt of waarnaar u hebt gezocht, downloadfouten, bezoekduur op bepaalde pagina's, pagina-interactie en eventueel het telefoonnummer dat wordt gebruikt om het nummer van onze klantenservice te bellen. Wij verzamelen deze informatie met behulp van verschillende technologieën, waaronder cookies (zie voor meer informatie ons cookiebeleid).

4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om de hiervoor beschreven doeleinden te realiseren.

De persoonsgegevens worden in het bijzonder door SMEG gehouden voor de gehele duur van de contractuele relatie (bijvoorbeeld het openen van het account) of, in geval van gegevens in verband met marketingdoeleinden, totdat de toestemming wordt ingetrokken of een verzoek tot beëindiging wordt gedaan (bijvoorbeeld het afmelden van nieuwsbrieven).

Daarnaast bewaart de Verkoper uw persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om de hiervoor beschreven doeleinden te realiseren, waaronder het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld administratie tien jaar bewaren, gegevens houden voor factureringsdoeleinden en om aan fiscale verplichtingen te voldoen, indien de gegevens op online aankopen betrekking hebben).

SMEG en de Verkoper bewaren uw persoonsgegevens in zodanige vorm dat u kunt worden geïdentificeerd, zulks gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en vervolgens zijn verwerkt, en in elk geval binnen de grenzen van de wet. Om te kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens steeds nauwkeurig en actueel zijn, en bovendien relevant en volledig, vragen wij u vriendelijk deze gegevens binnen het accountonderdeel bij te werken of hiervoor contact met ons op te nemen via de onder punt 8 genoemde contactgegevens.

5. HOE EN WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk op elektronische wijze verwerkt, en in sommige gevallen ook op papier.

Indien de gegevens naar landen buiten de EER worden doorgegeven om de Site beter en efficiënter te laten functioneren, verbinden we ons ertoe een gepast niveau van bescherming en waarborgen te bieden, waaronder van contractuele aard conform de toepasselijke regels, waaronder het opstellen van contractuele standaardclausules, en informeren we u hierover door dit Privacybeleid te actualiseren.

6. HOE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in verband met de Site op behoorlijke wijze functioneren, kunnen werknemers alsook niet-werknemers die door SMEG en de Verkoper – ieder voor zich – worden aangesteld om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen zoals hiervoor aangegeven indien het voor hen noodzakelijk is de persoonsgegevens te verwerken om hun taken uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld IT, administratie en klantenservice).

Daarnaast worden uw persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan externe ondernemingen die namens SMEG of de Verkoper (indien van toepassing voor de online verkopen) bepaalde diensten verlenen in hun hoedanigheid van gegevensverwerker (bijvoorbeeld logistieke diensten, een provider die de Site namens SMEG beheert en host, waaronder Iride [Comunicazione S.r.l., with offices in Parma, Via Emilia Est 7, Italy], en lokale aftersalesaanbieders). Uw gegevens worden openbaar gemaakt aan derden die uw persoonsgegevens onafhankelijk en conform de wet verwerken om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst (bijvoorbeeld transportdiensten, betalingstussenpersonen of banken die elektronische betaaldiensten op afstand leveren door middel van creditcards/pinpassen).

SMEG of (een deel van) haar activa, waaronder de Site, kan/kunnen worden verkocht, of er kan sprake zijn van een andere transactie waarbij uw persoonsgegevens tot de bedrijfsactiva van de transactie behoren. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven, ofwel als onderdeel van de transactie, ofwel tijdens een eventueel due diligence-onderzoek.

Ten slotte kunnen SMEG en de Verkoper – ieder voor zich – informatie delen met de overheid en rechtshandhavingsinstanties en met andere partijen die betrokken zijn bij een juridische procedure, of dit overwegen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen indien wij te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk is vereist, of indien dit voor ons of voor derden noodzakelijk is ter bescherming van onze of hun rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht deze indien noodzakelijk te laten wijzigen, wissen of beperken. Ook kunt u ons vragen bepaalde soorten persoonsgegevens in een gestructureerde en machineleesbare vorm aan u of een door u aangewezen organisatie te verstrekken.

U kunt zich voor e-mailnieuwsbrieven afmelden door de aanwijzingen voor afmelding te volgen die in die e-mails aan u zijn verstrekt of door een bericht te sturen naar het onderstaande e-mailadres.

We maken u erop attent dat we u desondanks bepaalde berichten zullen sturen over uw account of gebruik van de Site. Indien u zich voor marketingberichten afmeldt, heeft dit geen invloed op deze transactieberichten in verband met uw account.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (in het bijzonder wanneer wij de informatie niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in geval van gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang of voor onze marketingcommunicatie) hetzij via de afmeldlink onderaan onze marketing- of promotie-e-mails of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Deze rechten kunnen beperkt zijn - bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens nodig hebben (i) om te voldoen aan de wet,(ii) het belang van SMEG prevaleert, of (iii) wanneer het verstrekken van uw informatie persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u woont, werkt of waar u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie of vragen over de bescherming van uw gegevens kunt u contact opnemen met SMEG of de Verkoper (afhankelijk van de verwerking waarover u informatie wilt ontvangen of uw rechten wilt uitoefenen) via de contactgegevens onder punt 1. Voor meer informatie of bij vragen over privacy kunt u per e-mail contact met ons opnemen via [] of ons een brief sturen op het betreffende bovenstaande adres. [Ook kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via [adres medewerker].]

8. WIJZIGINGEN OP DIT BELEID
Wij mogen de voorwaarden van dit Privacybeleid op elk moment wijzigen door een kennisgeving van de wijziging op een prominente plek op deze Site te plaatsen. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd. Eerdere versies van ons Privacybeleid zijn hier beschikbaar.

Ingangsdatum: Dit Privacybeleid is op [01-05-2018] bijgewerkt en is per die datum van kracht.